Statisztikák a cégben

Itt részben a cég vezetéséhez használható, bizonyos osztályok, alosztályok, avgy részlegek, területek irányítását támogató statisztikákat találhatsz.

 

Lejjebb néhány tucat feladat statisztikája található ötletszerűen kiválogatva, hogy kiindulásként használhasd a saját céged feladataihoz készítendő statisztikák megalkotásánál.

 

 

A statisztika neve: Munkatársak létszáma.

A statisztika céljai:

  1. Megmutatni az ügyvezetőnek azt a képességét, hogy hány embert tud kontrollálni.
  2. Viszonyítási alapot képez a hatékonysági mutatókhoz.

A statisztika meghatározása: Fő- és mellékállású személyek létszáma a cégben a tárgyidőszak zárásakor. Ide számolandó minden olyan alvállalkozó vagy vállalkozó is, aki rendszeres (nem egy-egy eseti) megbízás alapján dolgozik a cégnek.

Mértékegysége: Fő.

 

A statisztika neve: Munkatársi létszám változása (fluktuáció).

A statisztika célja: A változások figyelemmel kísérése.

A statisztika meghatározása: A munkatársi létszám hány százaléka távozott a tárgyidőszak alatt. Kiszámítása: Távozottak száma osztva a munkatársak létszámával szorozva 100. A statisztikát fordított skálázású függőleges tengellyel ábrázoljuk, mert itt a csökkenő tendencia a jó.

Mértékegysége: %.

 

A statisztika neve: Kimenő-bejövő kommunikáció mennyisége.

A statisztika célja: Megmutatni a kimenő és bejövő írásos kommunikáció (levél, fax, e-mail, postaküldemények, csomagok stb.) mennyiségét és kezelésének sebességét.

A statisztika meghatározása: Ez a kimenő és bejövő kommunikáció összevetését jelenti, általában ugyanazon a grafikonon. Az összes kimenő kommunikáció mennyisége, kivéve a tömeges küldeményeket (az olyan kimenő postát, melyben minden partnernek ugyanazzal a szöveggel megy levél, e-mail, fax stb. Ilyen pl. a hírlevél vagy az akciókra vonatkozó küldemények). A bejövő kommunikáció pedig minden bejövő írásos kommunikációt (levél, fax, e-mail, csomag stb.) jelöl, ami a cégnek címezve érkezik. Például az X&X cég ingyenes és címzés nélküli, postaládába dobott prospektusa nem számít ide, de az ÁBC Áruház által névre, címre küldött akciós újsága igen.

Mértékegysége: db.

 

A statisztika neve: Munkatársak Normális és Normális feletti állapotban (javuló statisztikájú munkatársak száma).

A statisztika célja: Megmutatni, hogy a tárgyidőszakban hányan teremtenek a kollégák közül.

A statisztika meghatározása: Kiszámítása a következő: minden munkatársnak kell, hogy legyen egy fő feladata, és annak a termékét mérő fő statisztikája (persze még sok egyéb fealadata és statisztikája lehet). Heti alapon vizsgálva 1 pont, ha ez a bizonyos főstatisztika felfelé megy az elmúlt héthez képest, és 0 pont, ha ez a statisztika vízszintes marad, vagy lefelé megy. Gyakorlatilag ez az adat a felfelé menő statisztikájú személyek számát mutatja a cégben. Pl. egy hét fős cégnél ez a szám maximum 7 lehet.

Mértékegysége: Fő.

 

Egyéb ajánlott statisztikák, amelyek mutatják a Személyzet, és szervezés részleg állapotát: feladatukra teljesen kiképzett munkatársak száma; Felfelé menő statisztikájú osztályok vagy alosztályok száma, Tárgyidőszak alatt kezelt belső kommunikáció mennyisége.

 

 

A statisztika neve: Érdeklődő törzsvevők száma.

A statisztika célja: Mutatni a marketing hatékonyságát.

A statisztika meghatározása: A szolgáltatások/termékek iránt érdeklődő törzsvevők száma. (Az ajánlatkérés vagy érdeklődés bármilyen kommunikációs csatornán, pl. fax, levél, e-mail, Internet, személyesen stb. jöhet).

Mértékegysége: db.

 

A statisztika neve: Tájékoztató anyagok a partnerek kezében.

A statisztika célja: Mérni a törzsvevőknek kimenő küldemények mennyiségét.

A statisztika meghatározása: Egy cég kell, hogy küldjön a vevőinek olyan tájékoztató és bevezető anyagokat, amik azt eredményezik, hogy növekedik az alkalmazási köre a termékeinek és szolgáltatásainak, vagy igény keletkezik újabb, eddig még nem ismert, de általunk adható termékekre, szolgáltatásokra. Az ilyen kiküldött anyagok darabszámát méri a tárgyidőszakban.

Mértékegysége: db.

 

A statisztika neve: Kimenő postaküldemények mennyisége.

A statisztika célja: Megmutatni azt, hogy elegendő mennyiségű kommunikáció megy-e a törzsvevőink felé.

A statisztika meghatározása: Minden írott kommunikáció ide számít, ami címzetten a Központi Adatbázisban található cégeknek, illetve személyeknek megy. Az olyan küldeményeket, melyek egyedi, csak az adott partnerre vonatkozó témájúak, nem csak ide, hanem a kimenő kommunikáció statisztikába is bele kell számolni. A törzsvevők felé küldött tömeges küldeményeket (az olyan leveleket és kipostázást, amikor minden partnernek ugyanazzal a szöveggel megy egy levél, e-mail vagy fax stb. –ilyenek a különféle akciókra, rendezvényekre stb. vonatkozó küldemények- hívunk tömeges küldeménynek) csak ebbe a statisztikába számoljuk bele.

Mértékegysége: db.

 

A statisztika neve: Az eladott termékek és szolgáltatások értéke.

A statisztika célja: Előre jelezni a pénzügyi problémákat és termelés kieséseket.

A statisztika meghatározása: Olyan megrendelések összértéke, amely általunk teljesíthető, a vevő igényeinek megfelel, számunkra nyereséget hordoz, és a vevő ki fogja fizetni (vagy már ki is fizette). Ebbe az értékbe nem számít bele az ÁFA. Csak az tekinthető terméknek itt, amikor teljes értékű írásos megállapodás jött létre köztem és a partnerem között.

Mértékegysége: Forint

 

Egyéb ajánlott statisztikák, amelyek mutatják a Marketing és értékesítés – törzsvevők állapotát: Forgalom, árrés, és átlagos fedezet. Az értékesítés alstatisztikai rendszere: időpont egyeztetési kísérletek száma, leegyeztetett időpontok száma, lebonyolított üzletkötési tárgyalások száma, megkötött üzletek darabszáma, megkötött üzletek értéke, ennek következtében befolyt pénzek (ez csak jelzés a szervezet gazdálkodásától).

 

 

A statisztika neve: Lejárt kintlévőségek.

A statisztika célja: Mérni a Bevételek alosztály termékét és megmutatni azt, hogy a cég milyen pénzügyi fegyelmet képes elérni a partnereinél.

A statisztika meghatározása: Minden olyan összeg, aminek a statisztika zárás idejéig be kellett volna érkezni. Tehát a határidőn túli (lejárt) követelések az ÁFÁ-val együtt. A statisztika fordított skálázású függőleges tengellyel van ábrázolva, mert itt a csökkenő tendencia a jó.

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: Kifizetett számlák.

A statisztika célja: Mutatni a pénz kiáramlását.

A statisztika meghatározása: A heti összes kifizetések (pénz kiáramlás) ÁFÁ-val együtt. Minden tárgyhéten kifizetett számla, utalvány (pl. fizetés) és átutalt összeg idetartozik (adók, illetékek, ÁFA, ÁFA annak befizetésekor stb.)

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: Kifizetetlen számlák.

A statisztika célja: Megmutatni azt, hogy a cég milyen pénzügyi fegyelmet képes elérni saját magára nézve.

A statisztika meghatározása: Minden olyan összeg, amit a statisztika zárás idejéig ki kellett volna fizetni.  Tehát a határidőn túli (lejárt) kifizetnivalók az ÁFÁ-val együtt. A statisztika fordított skálázású függőleges tengellyel van ábrázolva, mert itt is a csökkenő tendencia a jó. Ideális esetben ez a statisztika nulla vonalon egyenletes, mert nincs olyan számla, vagy kifizetni való a cégben, amit ne fizetnénk ki határidőre.

Mértékegysége: forint.

 

Egyéb ajánlott statisztikák, amelyek mutatják a gazdálkodás állapotát: Vagyon értéke, megtakarítások összege, rendelkezésre álló forgótőke, befektetett pénzösszegek, könyvelésnél: feldolgozott bizonylatok és tételek száma stb.

 

 

Kereskedelem:

 

A statisztika neve: A beszerzett áruk értéke.

A statisztika célja: Mutatni a beszerzés állapotát. Ideális esetben ez a szám hétről-hétre növekszik.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban beszerzett eladásra szánt árucikkek összértéke.

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: A vevőkhöz kiszállított áruk értéke.

A statisztika célja: Mérni a termelés működését.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban eladott árucikkek összértéke, függetlenül attól, hogy kiszámláztuk-e, vagy sem, a pénz beérkezett-e, vagy sem.

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: Realizált árrés.

A statisztika célja: Megmutatni azt, hogy elegendő pénz marad-e a cégben a fejlődéshez.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban eladott áruk összértékéből levonjuk ezen árucikkek beszerzési értékét. Az így kapott összeg kell, hogy fedezze a cég fennmaradásának és fejlődésének összes költségét.

Mértékegysége: forint.

 

Termelés

 

A statisztika neve: A beszerzett alapanyagok, hozzávalók értéke.

A statisztika célja: Mutatni a beszerzés állapotát. Ideális esetben ez a szám hétről hétre növekszik.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban beszerzett termeléshez szükséges alapanyagok, hozzávalók összértéke.

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: Az elkészített késztermék értéke.

A statisztika célja: Mutatni a termelés állapotát. Ideális esetben ez a szám hétről-hétre növekszik.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban elkészített, a minőségi elvárásoknak megfelelő termékek összértéke. Csak a 100%-osan kész, és minőségileg megfelelő termék számolható ide. Selejt, vagy félkész termék nem számolható bele semmilyen módon sem. Ez a szám nincs összefüggésben a pénzügyekben használt „termelési értékkel”.

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: Kiszállított és/vagy üzembe helyezett termékek értéke.

A statisztika célja: Mutatni a termelésnek azt a képességét, hogy kiáramoltasson. Ideális esetben ez a szám hétről-hétre növekszik.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban kiszállított és/vagy üzembe helyezett termékek összértéke, függetlenül attól, hogy kifizették-e vagy sem.

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: Realizált árrés vagy fedezet.

A statisztika célja: Megmutatni azt, hogy elegendő pénz marad-e a cégben a fejlődéshez.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban elkészült és eladott termékek összértékéből levonjuk ezen termékek előállításához felhasznált alapanyagok és igénybe vett alvállalkozói teljesítmények értékét. Az így kapott összeg kell, hogy fedezze a cég fennmaradásának és fejlődésének összes költségét.

Mértékegysége: forint.

 

Szolgáltatás:

 

A statisztika neve: A beszerzett alapanyagok, hozzávalók értéke.

A statisztika célja: Mutatni a beszerzés állapotát. Ideális esetben ez a szám hétről-hétre növekszik.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban beszerzett, a szolgáltatáshoz felhasznált, vagy felhasználandó alapanyagok és/vagy hozzávalók összértéke.

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: Tökéletesen kivitelezett szolgáltatások értéke.

A statisztika célja: Mérni a szolgáltatás mennyiségét.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban eladott szolgáltatások összértéke, függetlenül attól, hogy kifizették-e vagy sem, a pénz beérkezett-e, vagy sem.

Mértékegysége: Forint.

 

A statisztika neve: Realizált árrés.

A statisztika célja: Megmutatni azt, hogy elegendő pénz marad-e a cégben a fejlődéshez.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban eladott (vagy megrendelt) szolgáltatások összértékéből levonjuk ezen szolgáltatások kivitelezéséhez felhasznált alapanyagok és igénybe vett alvállalkozói teljesítmények értékét. Az így kapott összeg kell, hogy fedezze a cég fennmaradásának és fejlődésének összes költségét.

Mértékegysége: forint

 

Egyéb ajánlott statisztikák, amelyek mutatják a kereskedelem, termelés, szolgáltatás állapotát: Raktárkészlet értéke, annak forgási sebessége, árucikkek, termékek darabszáma, súlya, mérete, tömege. Egységnyi termékre (liter, tonna, db stb.) eső költség. A szolgáltatások száma, értéke.

 

 

A statisztika neve: Egy főre jutó összes bevétel, fajlagos összbevétel.

A statisztika célja: Mérni a minőség ellenőrzés, és a képzés termékét és megmutatni azt, hogy a cég milyen hatékonyan illeszti be az új munkatársakat.

A statisztika meghatározása: A teljes ÁFA nélküli bevételt kell elosztani a tárgyhét (tárgyidőszak) zárásakor érvényes munkatársi illetve (nem eseti) alvállalkozói létszámmal. Ennek a számnak, annak ellenére nőnie kell, hogy a felvett új emberek miatt a képlet nevezője folyamatosan nő (és így természetesen a hányados csökken).

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: Csökkenő vagy szinten belül tartott reklamáció.

A statisztika célja: Mérni a minőségbiztosítási rendszer termékét. Mivel visszajelzésünk csak a termék hiányáról van reklamáció formájában, ezért ezt mérjük.

A statisztika meghatározása: A tárgyidőszakban kiszállított és megreklamált termékek értékének aránya az összes kiszállított termék értékéhez viszonyítva. A grafikont fordított skálázású függőleges tengellyel ábrázoljuk, mert itt is a csökkenő tendencia a jó. Természetesen nem csak értékarányt mérhetünk, hanem a kiszállított és kifogásolt termékek darabszámát is. A kifogásolt szállítások darabszámát is viszonyíthatjuk az összes szállítások számához.

Mértékegysége: % illetve db.

 

Egyéb ajánlott statisztikák, amelyek mutatják a minőség ellenőrzés, és a képzés állapotát: Kidolgozhatunk egy pontrendszert, amely a belső munkatársi képzés előrehaladását méri egyenként is, és a cég egészére nézve összesítve is. Ebben a pontrendszerben minden, a tanuláshoz kapcsolódó lezárt, a saját, előre meghatározott végeredményt elérő részfeladat bizonyos számú pontot ér. Például: egy feladat megtanulása 30 pont. Egy tökéletesen kivitelezett és az ellenőrzéseken elfogadott gyakorlati feladat 50 pont. Tetszőleges, a termék, a résztermék értékét mutató, a munkatársak által elfogadott pontrendszer használható. Megszámolhatjuk a belső képzéseken az adott tárgyidőszakban átment munkatársak számát is. Minden résztermékről vezethetünk magunknak grafikont.

 

 

A statisztika neve: Az érdeklődő potenciális új vevők száma.

A statisztika célja: Mutatni az új piacok megszerzésére irányuló marketing hatékonyságát.

A statisztika meghatározása: A szolgáltatások/termékek iránt érdeklődő potenciális új vevők száma. (Az ajánlatkérés, vagy az érdeklődés bármilyen kommunikációs csatornán, pl. fax, levél, e-mail, személyesen stb. jöhet.)

Mértékegysége: fő vagy db.

 

A statisztika neve: Megszerzett új vevők száma.

A statisztika célja: Mérni a beáramlást.

A statisztika meghatározása: Minden olyan új partnert ide számolunk, akivel a tárgyidőszakban az első megállapodást kötöttük meg. Akkor is beleszámoljuk a partnert a statisztikába, ha a szolgáltatás, vagy a teljesítés csak egy későbbi időpontban valósul meg. Egy több éve megszakadt kapcsolat újraélesztése is beleszámít ebbe a statisztikába (feltéve, ha előtte törölve lett a partner a nyilvántartásokból).

Mértékegysége: fő vagy db.

 

A statisztika neve: Kimenő új partner-reklámanyagok, postaküldemények száma.

A statisztika célja: Megmutatni azt, hogy elegendő kommunikáció megy-e a leendő új vevők felé.

A statisztika meghatározása: Minden írott levél, fax, e-mail, vagy egyéb postai küldemény számít ide, ami címzetten a „Leendő partnerek…” nyilvántartásban található cégeknek, illetve személyeknek megy. Az új vevők felé küldött tömeges küldeményeket (az olyan leveleket és kipostázást, amikor minden partnernek ugyanazzal a szöveggel megy egy levél, vagy fax, e-mail stb., hívunk tömeges küldeménynek) csak ebbe a statisztikába számoljuk bele.

Mértékegysége: db.

 

A statisztika neve: Az eladott szolgáltatások értéke új partnereknek.

A statisztika célja: Előre jelezni a növekedési problémákat.

A statisztika meghatározása: Olyan megrendelések összértéke, amely általunk teljesíthető, a vevő igényeinek megfelel, számunkra nyereséget hordoz és a vevő ki fogja fizetni (vagy már ki is fizette). Ebbe az értékbe nem számít bele az ÁFA. Csak az tekinthető „termék”-nek itt, amikor teljes értékű írásos megállapodás jött létre köztem és a partnerem között. Itt csak az új vevők felé való értékesítés, és a közönségkapcsolat eladásait szerepeltetjük.

Mértékegysége: Forint.

 

Egyéb ajánlott statisztikák, amelyek mutatják az új vevők felé való értékesítés, és a közönségkapcsolat állapotát: Forgalom, árrés, és átlagos fedezet. Az értékesítés alstatisztikai rendszere: időpont egyeztetési kísérletek száma, leegyeztetett időpontok száma, lebonyolított üzletkötési tárgyalások száma, megkötött üzletek darabszámra, megkötött üzletek értéke, ennek következtében befolyt pénzek (ez csak jelzés a szervezet gazdálkodástól).

 

 

 

A statisztika neve: Készpénz/Számlák.

A statisztika célja: A fizetőképesség (likviditás) nyomon követése és előrejelzése.

A statisztika meghatározása: Készpénz = az összes bankszámlán és pénztárban levő pénz a tárgyidőszak zárásakor, pl. péntek este. Számlák = minden kézben levő számla, függetlenül a lejárat dátumától, ha még a zárás napjáig nincs kifizetve. Beleszámoljuk ebbe továbbá a saját tervezett kiadásainkat is attól a pillanattól kezdve, amikor ismertté vált, hogy ezt az összeget a jövőben ki kell fizetnünk, akár kaptunk már róla számlát, akár nem. Természetesen nem számoljuk ide az összes jövőbeli havi lízing- vagy hiteltörlesztéseket, bérleti díjakat stb. A Számlák összesítésébe csupán a következő esedékes befizetést számoljuk, mindegy hogy hány hét, vagy hónap múlva esedékes a kifizetés.

Mértékegysége: forint

 

A statisztika neve: Összes bevétel.

A statisztika célja: Kimutatni azt, hogy az ügyvezető mennyire képes okozni azt a bevételt, ami a cég működéséhez szükséges.

A statisztika meghatározása: A teljes ÁFA nélküli bevétele a cégnek a tárgyidőszakban (pl. héten, hónapban).

Mértékegysége: forint.

 

A statisztika neve: Ügyvezetői statisztika.

A statisztika célja: Kimutatni azt, hogy az ügyvezető mennyire képes kontrollálni a cég működését.

A statisztika meghatározása: Ez egy számított érték, a képlete a következő: (BEV+TELJ+MÁLL)/3, ahol a BEV a fenti definíció szerinti Összes bevétel, a TELJ a termelés értéke (részletesebben a kereskedelem, termelés, szolgáltatás statisztikáinál), a MÁLL pedig az értékesítés összes értéke (részletesebben a marketing és értékesítés a törzsvevőknél, és az értékesítés az új vevőknél és a közönségkapcsolat statisztikáinál). Más szavakkal: az ügyvezető munkája részben a szolgáltatás/termelés biztosításából, részben a bevétel és részben az értékesítés kontrollálásából áll.

Mértékegysége: forint.

 

Egyéb ajánlott statisztikák, amelyek mutatják a cégvezetés állapotát: Adózás előtti eredmény, Megtermelt profit, Cég vagyonának értéke, Mérleg főösszeg, Munkabérek összege.

 

Banki ügyintéző Átutalások / saját hibából történt késedelmes utalások száma
Bevételi felelős Befolyt bevételi összeg
 Ellenőrzött számlák/összes, adminisztrált/összes, átadott lista, átvett/átadott készpénz, kiegyenlített/adminisztrált számla
Értékesítő Megvalósult találkozók száma
Megkötött üzletek száma, ill. értéke
Befolyt forgalom
Éves kumulált forgalom
Hálózatépítő Ráfordított munkaidő / kiépített végpontok száma
HW szervizes Elvégzett javítások száma
Időpont egyeztető Indított hívások száma
Elérések száma
Sikeres időpont egyeztetések száma
Kiemelt ügyfelek felelős Kiemelt ügyfelektől megszerzett igények forintban
Kommunikáció száma
Tárgyalások száma
Kintlévőség-kezelő Behajtott kintlévőség összege
Átlagos késett napok száma
Munkatársi fizetések felelős Munkatársak száma / késedelmes kifizetés
Pénztáros Kiadott és átvett összeg / hiány, többlet
Piackutatás felelős Promóciók száma
Promóció és reklám felelős Törzsvevők számára eljutatott promóciós anyagok száma
Legyártott promóciós anyagok száma
Promóció felelős Promóciók száma
Promóciók hatékonysága százalékosan (havonta) a tervhez képest
A promóciók hatására befolyt összeg/nyereség
Promóciós kiadványok felelős Kiküldött promóciós anyagok száma
Tetszési index (0-10-es skálán a Promóciós főnök, és a tulajdonos minősíti)
Rendszertervező Elkészített rendszerterv, hálózati terv
Számlaellenőrzési és átutalási felelős Átutalások / saját hibából történt késedelmes utalások száma
Számlázási felelős Kiállított számlák száma / hibás számlák
Szerviz adminisztrátor Rögzített szerviz feladatok
Szervizvezető Összes szerviz feladat
Megoldott szerviz feladatok száma
Szerviz munkákat érintő reklamációk száma
Szoftver telepítő Szoftver telepítések száma
Törzsvevői értékesítő Megkötött üzletek száma, ill. értéke
Befolyt forgalom
Éves kumulált forgalom
Beegyeztetett tárgyalások száma
Megvalósult tárgyalások száma
Új adatbázis felelős Rögzített új potenciális ügyfél adatok száma
Üzembe helyező Üzembe helyezett hardver eszközök száma
Üzemeltető rendszergazda Üzemeltetéssel töltött idő